Samen maken we een lied over de momenten die er écht toe doen

Er zijn momenten in ieders leven die raken tot in het diepste van de ziel.

Mooie momenten, maar ook momenten van rauw verdriet.

Van het omarmen van nieuw leven bij de geboorte van je kind tot het moeten loslaten van wie of wat je dierbaar is. 

Koesterliedjes zijn liedjes die ik samen met je maak om met woorden en muziek uitdrukking te geven aan deze momenten. "KOESTERLIEDJES:
WAAR MUZIEK EN HART
SAMENKOMEN"